"Айван Комерс" ЕООД

Разработена и внедрена система НАССР

 

Продуктите на фирмата намират добър прием на територията на нашата страна чрез вериги магазини и складови бази в цяла България.

 

ЕТ „Николай Николов” разполага и със собствен транспорт и поддържа широка дистрибуторска мрежа, с цел фирмените продукти да достигнат всички свои клиенти.