За нас

 

    ЕТ „Николай Николов” стартира дейността си като малък цех за производство на кори за баница и домашна юфка, това са и началните продукти на фирмата.

    ЕТ „Николай Николов” работи упорито за усъвършенстване на съществуващите продукти и за разработването на нови. Във времето фирмата разширява продуктовата си гама и заема все по – широк пазарен дял като започва да предлага и захарни сладкарски изделия.

    От самото си основаване фирмата е ориентирана в сферата на хранително – вкусовата промишленост и по – точно производството и търговията на тестени и слагкарски изделия и именно това е основният й предмет на дейност.

 

   ЕТ „Николай Николов” разполага с два обособени цеха за производство, на работна площадка  556m2, регистрирани по новия Закон за храните и фирмен магазин, предлагащ изцяло фирмени продукти.


   Продуктите на фирмата намират добър прием на територията на нашата страна чрез вериги магазини и складови бази в цяла България.

   ЕТ „Николай Николов” разполага и със собствен транспорт и поддържа широка дистрибуторска мрежа, с цел фирмените продукти да достигнат всички заинтересувани.

   Производителят изучава търсенето, вкуса и желанията на клиентите и потребителите си и се стреми към постепенно и последователно разширяване на търговските обекти, с които работи.

   Характерни за нас са лоялното и професионално отношение към клиентите, а целта ни е да им предлагаме най – доброто качество в комплекс от услуги.

   Отдаваме още значение на провереното качество и сертификация.