Products

Тестени изделия

Всички тестени продукти произвеждани от фирмата са със срок на годност 6 месеца от датата на производство. Съхраняват се на сухо и проветливо място.     ПЕЧЕНИ КОРИ; ДОМАШНА ЮФКА; КАДАИФ

Сладкарски изделия

Всички сладкарски изделия, произвеждани във фирмата са със срок на годност 3 месеца от датата на производство. Съхраняват се при  t0+180 и влажност на  въздуха 75%.     СЛАДКИ "ВИЛИ" - 0,150kg.; 0,200kg.; 0,250kg.; 0,300kg.; 0,400kg.; 0,500kg.

Сладкарски изделия

Всички сладкарски изделия, произвеждани във фирмата са със срок на годност 3 месеца от датата на производство. Съхраняват се при  t0+180 и влажност на  въздуха 75%.   ТАРАЛЕЖКИ - 0,300kg. ЛОКУМКИ - 0,300kg.; 0,400kg. МАСЛЕНКИ - 0,250kg. СКАЛИЧКИ - 0,200kg.; 0,400kg. БИСКВИТИ...

Сладкарски изделия

Всички сладкарски изделия, произвеждани във фирмата са със срок на годност 3 месеца от датата на производство. Съхраняват се при  t0+180 и влажност на  въздуха 75%.     СЛАДКИ "ВИЛИ" - 0,700kg.; 0,800kg.; 1,00kg.; 2,00kg.; 3,00kg. ЦЕЛУВКИ - 0,60kg.; 0,80kg.